Algemene voorwaarden

 

VERKOOPSOVEREENKOMST

Mon Cœur webshop wordt uitgebaat door Arwen Goossens - Hertenrodestraat 70 - 3560 Lummen, BTW BE 0701.685.330 (hierna: "Mon Cœur", “wij/ons”). Deze algemene voorwaarden stellen de rechten en verplichtingen vast van Mon Cœur en van de gebruikers van de Mon Cœur webshop (hierna: “de Koper”, “u/uw”) m.b.t. de producten en diensten die wij via deze webshop bieden.
Voordat u de knop “Bestel en betaal veilig” aanklikt, dient u deze algemene voorwaarden en ons privacybeleid zorgvuldig te lezen. Wanneer u gebruik maakt van de Mon Cœur webshop bevestigt u de algemene voorwaarden en het privacybeleid te aanvaarden. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, plaatst u geen bestelling.
Uitsluitend onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten tussen u en Mon Cœur. Andere voorwaarden gelden enkel wanneer zij door ons schriftelijk zijn aanvaard.
Mon Cœur kan op elk moment de algemene voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige algemene voorwaarden.

BESTELLINGEN EN BETALINGEN

Al onze prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten. Mon Cœur houdt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren indien nodig. Indien een reeds aangekocht product enige tijd later afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. 
Voor betaling kan gekozen worden uit volgende mogelijkheden:
Creditcard, Bancontact en overschrijving
Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Koper direct aan Mon Cœur gemeld te worden zodat wij het bedrag eventueel kunnen corrigeren.
Indien u kiest voor een overschrijving, kunt u de betaling rechtstreeks op onze ING-bankrekening (IBAN BE85 3631 7813 7106) overmaken. Dit kan ook voor onze buitenlandse Kopers. Wilt u wel zo vriendelijk zijn het order ID als mededeling te vermelden? 
Uw bestelling wordt gereserveerd voor een periode van 72 uur. Indien uw betaling dan nog niet ontvangen is, worden de artikels weer in voorraad gezet en het order geannuleerd. Als er (omwille van een onvoorziene omstandigheid) niet betaald kan worden binnen die periode, vragen wij u om ons via mail hiervan op de hoogte te brengen. Wij bekijken dan of er uitstel kan gegeven worden. Gelieve er rekening mee te houden dat de verwerking van een overschrijving soms meer dan een dag kan in beslag nemen.
Wij controleren zo vaak mogelijk onze stock. Voor de verwerking van uw bestelling zijn wij echter afhankelijk van meerdere factoren. In sommige gevallen kan het voorkomen dat tijdens het verwerken van uw bestelling is gebleken dat een product niet meer op voorraad is of dat een product niet meer te bestellen is vanwege collectiewijzigingen. Mocht dit het geval zijn, dan nemen wij contact met u op om dit te melden en een passende oplossing te zoeken. 

VERZENDING EN RETOUR

Verzendingen gebeuren via Bpost, PostNL, DPD en Mondial Relay voor België en voor Nederland.
Voor een bestelling vanaf €75 worden er geen verzendkosten aangerekend binnen België voor verzending naar een Mondial Relay Postpunt. Wij zorgen ook voor een persoonlijke levering van uw bestelling binnen een straal van 10km en dit geheel gratis!
Mon Cœur kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending via de verzendmaatschappij. Indien u zich wil verzekeren kan u ons contacteren. Wij behouden ons het recht voor om onze verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. Indien u naar een ander land wil verzenden, neem dan even contact met ons op.
Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. De bestelling wordt enkel verzonden na ontvangst van de volledige betaling. Alle bestellingen worden aangeboden op het door u opgegeven afleveradres. Mon Cœur hanteert zo kort mogelijke levertijden en zal er dan ook alles aan doen de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk te verzenden. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 3-4 werkdagen te laten bezorgen.

Wanneer het pakket verzonden wordt, ontvangt u een e-mail met daarin de bevestiging van de zending. Aan de vermelde leveringstermijn kunnen geen rechten worden ontleend. Bovendien kan de genoemde leveringstermijn niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid. Aan het verzenden van de artikelen wordt de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed. Al onze producten worden zorgvuldig gecontroleerd en goed verpakt voor verzending. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging van levertijden welke ontstaan door vertraging bij onze verzendmaatschappij of een andere dienst waarmee wij samenwerken. 

Bij het plaatsen van uw bestelling dient u zelf zorg te dragen voor de vermelding van het juiste afleveradres. U wordt geacht deze gegevens bij iedere bestelling op juistheid te controleren en ze waar nodig aan te passen. Mon Cœur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het bezorgen van de bestelling op een onjuist adres wanneer dit het gevolg is van typefouten en/of het invullen van onjuiste gegevens door de Koper. U kiest zelf de wijze van levering die u wenst: thuislevering of levering in een postpunt of pakjesautomaat.
Totdat wij de verwerking van uw bestelling hebben aangevat, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen via info@moncoeur.shop. Wij zullen u de prijs van de bestelde producten terugbetalen binnen 30 dagen middels een kortingscode van het betaalde bedrag. Indien de Koper erop staat het bedrag teruggestort te zien op het bankrekeningnummer waarmee er door de Koper betaald werd, dient dit expliciet vermeld te worden bij de annuleringsaanvraag.
Indien wij door uitzonderlijke omstandigheden er niet in slagen uw bestelling binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail te leveren, dan kunt u deze bestelling kosteloos annuleren door contact op te nemen via info@moncoeur.shop.  Wij zullen u de volledige prijs van de bestelde producten (met inbegrip van de door u betaalde verzendkosten) terugbetalen binnen 30 dagen.

De Koper heeft het recht aan Mon Cœur mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop of deze wenst te ruilen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u wel om ons binnen de 5 werkdagen op de hoogte te brengen van het feit dat u een product wenst te retourneren of om te ruilen. Dit kan via mail op info@moncoeur.shop

Het retourrecht geldt alleen voor ongebruikte artikelen welke in originele, ongedragen en onbeschadigde staat verkeren en zijn voorzien van de originele verpakking met prijskaartje en inclusief een kopie van de factuur. Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is  Dozen van de producten kunnen niet als verzenddoos worden gebruikt/beplakt, indien dit toch gebeurt, mogen wij hiervoor een compensatie aanrekenen. Retour verzenden kan op volgend adres of Mondial Relay postpunt:


Mon Cœur                                                                                          
Tav Arwen Goossens                                                                        
Hertenrodestraat 70                                   
3560 Lummen                                                                                          
BELGIË                                                                                                         
info@moncoeur.shop

 

OF

 

Dagbladhandel Bij Arlette

Tav Arwen Goossens

Paalsesteenweg 302

3383 Paal (Beringen)

BELGIË

De kosten en het risico voor het terugzenden van de producten liggen uitsluitend bij de Koper. De kosten voor ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden in mindering gebracht op uw terugbetaling. Wij behouden ons het recht tot weigering van omruiling indien wij vermoeden dat het product beschadigd werd door de Koper of reeds gebruikt is. Bij omruiling omwille van fout van Mon Cœur verzenden we gratis het nieuwe product en betalen u ook de kosten van de retourzending terug middels een kortingscode van het bedrag van de verzendkosten. Indien de Koper erop staat het bedrag teruggestort te zien op het bankrekeningnummer waarmee er door de Koper betaald werd, dient dit expliciet vermeld te worden bij de retouraanvraag. In dit geval zal er €5 administratiekosten verrekend worden.
 
Mon Cœur verbindt zich ertoe binnen de 15 dagen na ontvangst van het product het door de Koper betaalde aankoopbedrag van het product terug te betalen middels het toekennen van een kortingscode voor een volgende aankoop. Indien de Koper erop staat het bedrag teruggestort te zien op het bankrekeningnummer waarmee er door de Koper betaald werd, dient dit expliciet vermeld te worden bij de retouraanvraag. Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zijn wij niet gehouden tot betaling van enig bedrag en blijft het product eigendom van de Koper. Deze kan het dan binnen de 14 dagen terug ophalen bij Mon Cœur of op uitdrukkelijk verzoek van de Koper en op diens kosten terug verzenden. Het risico van de terugzending van het product alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Koper.​
Indien u een gezamenlijk aanbod van producten voor een verminderde prijs heeft gekocht en deze bestelling gedeeltelijk wenst terug te sturen, dan betalen wij aan u het verschil tussen het door u betaalde bedrag voor het gehele gezamenlijk aanbod en de som van de onverminderde prijs van de producten die deel uitmaken van het gezamenlijk aanbod die u niet terugstuurt.
U kunt er uiteraard ook voor kiezen om uw bestelling op te halen. Dit kan op afspraak. Kies als verzending: ‘Ophalen’. Wij nemen contact met u op.

GARANTIE

Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek). Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed bij Mon Cœur heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht. Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

  • * voor normale slijtage van het product
  • * bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
  • *  het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
  • * bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
  • * indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Mon Cœur aangewezen derde
  • * bij commercieel gebruik.


KLACHTEN

Mon Cœur tracht om de aangeboden artikelen zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te verduidelijken aan de hand van foto’s. Indien er zich typefouten voordoen (materiële vergissingen, misslagen) dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren. Instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm kan hierop een invloed hebben, alsook de lichtinval. Omruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen wij dan ook niet aanvaarden. Indien u twijfelt aan een bepaald product of verdere info wenst, kan u ons altijd contacteren voor meer info.

Wij behouden ons ook het recht om onze prijzen aan te passen. Uiteraard stellen wij ook alles in het werk om onze producten zo goed mogelijk te controleren op eventuele fouten en/of gebreken. Indien er zich eventuele gebreken zouden voordoen aan de artikelen aangeboden op onze website zijn wij hiervoor niet aansprakelijk. Mon Cœur is niet aansprakelijk voor het verlies of voor de schade van welke aard ook, die de Koper of een derde zou lijden bij het gebruik van de producten. Indien er zich een gebrek voordoet, vragen wij u ons via mail op de hoogte te stellen van het gebrek met foto's ter verduidelijking, waarmee wij ons dan kunnen richten tot de fabrikant. U wordt dan verder op de hoogte gehouden van de feedback en de verdere afhandeling van uw bestelling.

Mon Cœur stelt alles in het werk om eventuele klachten te verhinderen, te verhelpen en/of op te lossen.
Op alle overeenkomsten tussen Mon Cœur en de Koper is het Belgisch recht van toepassing. De rechtbank van Koophandel van Hasselt is exclusief bevoegd.

* deze algemene voorwaarden werden laatst gewijzigd op 7 januari 2024