Privacybeleid

 

Het doel van dit beleid is om aan te geven op welke manier Mon Cœur uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt.

Het is voor Mon Cœur uiterst belangrijk dat er behoedzaam wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt. Dit privacybeleid verschaft u alle informatie die noodzakelijk is om de keuze te maken of u deze website wenst te gebruiken en aldus persoonlijke informatie wenst te verstrekken.

Door de Mon Cœur website te gebruiken en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de inhoud van dit privacy beleid en geeft u ons de toestemming om de door u verstrekte informatie te gebruiken om informatie te verstrekken, voor onderzoeksactiviteiten, voor het verkopen en leveren van producten en voor de andere doeleinden die in deze privacy policy worden vermeld.

WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Mon Cœur, Hertenrodestraat 70, 3560 Lummen, 0123.456.789, hierna "Mon Cœur", "Wij/Ons" genoemd. 

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD & WANNEER?

• Wanneer u een account aanmaakt: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

• Wanneer u het contactformulier invult: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

• Wanneer u aankopen doet via de Mon Cœur-webshop: naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

• Wanneer u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden kan u gevraagd worden bepaalde persoonlijke gegevens mee te delen: oa. naam, voornaam, e-mailadres, adres, telefoonnummer.

• Logbestandgegevens: IP-adres, geopende pagina’s, muiskliks, de datum en tijd van uw verzoek, uw browser, aankopen, bestellingen, retours, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt.

• Apparaatgegevens: IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, enz..

• Wanneer u foto's emailt : In onze Wall of Fame komen foto’s van kinderen gekleed in kleding en/of schoenen van Mon Cœur. Indien u ons een foto bezorgt via email, gaat u akkoord met het plaatsen van deze foto op onze website, facebook pagina en Instagram. 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Mon Cœur verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de verkoopovereenkomst die u afsluit met Mon Cœur correct te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te kunnen houden van (klanten)voordelen, acties en dergelijke (gerechtvaardigd belang).

Mon Cœur gebruikt uw gegevens met als doel:

• Om producten te leveren en diensten te verlenen en om deze te optimaliseren: Mon Cœur heeft uw gegevens nodig om bestellingen te kunnen leveren en om met u te communiceren naar aanleiding van uw bestellingen of indien u vragen heeft over onze producten en/of diensten.

• Om ons Mon Cœur gertrouwheidsprogramma/klantenkaart te kunnen uitvoeren: Mon Cœur kent u als geregistreerde klant een % toe op basis van uw aankopen; dit % kan dan worden ingewisseld voor een korting.

• Om met u te communiceren: Mon Cœur wil u graag informeren over nieuwigheden, acties, wedstrijden, persoonlijke suggesties enz. Indien u liever geen direct marketing van ons ontvangt kan u dit zelf aangeven in uw account via onze website of u kan dit melden aan ons via email info@moncoeurfashion.be

• Om onze diensten te analyseren en uw ervaring op onze website te verbeteren en eventuele klachten die hiermee verband houden, te behandelen. Door te weten wat onze klanten bekijken, bestellen, aanklikken enz. kunnen we de nodige analyses maken om onze producten en diensten te verbeteren.

• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van fiscale controle.
 
DOORGEVEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN?

In bepaalde gevallen kan Mon Cœur uw gegevens meedelen aan derden.

Mon Cœur kan uw gegevens doorgeven aan onafhankelijke bedrijven of dienstverleners, zoals voor het leveren van aantal infrastructuur- of IT-diensten (webwinkel is ontwikkeld met software van JouwWeb), het uitvoeren van betalingstransacties via onze diensten, het leveren van bestellingen, het uitvoeren van analyses, enzovoort. Het is mogelijk dat deze bedrijven en dienstverleners in het kader van hun opdracht voor Mon Cœur toegang krijgen tot persoonsgegevens en informatie. Mon Cœur laat dit enkel toe in de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht en deze bedrijven de nodige garanties bieden ten aanzien van de toegang en eventueel gebruik van deze gegevens en informatie. Mon Cœur maakt desgevallend afspraken met deze dienstverleners en leveranciers mbt de beveiliging en bescherming van uw gegevens.
 
UW RECHTEN?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

• uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;

• te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de voorwaarden bepaald in artikel 17 AVG, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking;

• u te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die op u betrekking hebben in bepaalde specifieke gevallen zoals beschreven in artikel 21 AVG, met inbegrip van verwerking ten behoeve van direct marketing en profiling; in dat geval zal Mon Coeur uw gegevens niet meer verwerken, tenzij om legitieme en dwingende redenen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten en vrijheden of als de verwerking verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• u te verzetten tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, onder de voorwaarden bepaald in artikel 22 van de AVG;

• te vragen om de verwerking te beperken, in bepaalde gevallen zoals uiteengezet in artikel 18, AVG; 

• uw persoonsgegevens te ontvangen in een vorm waardoor ze overdraagbaar zijn, met name om ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op de voorwaarden bepaald in artikel 20 van de AVG en, indien dit technisch mogelijk is, om te verkrijgen dat de gegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere worden overgedragen.
U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar info@moncoeur.shop, hetzij per post naar het adres: Mon Cœur, t.a.v. Arwen Goossens, Hertenrodestraat 70, 3560 Meldert, België.

Klachten in geval van schending van de toepasselijke Belgische regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens op deze website kunnen worden gericht aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op het adres commission@privacycommission.be.

Indien u een Mon Cœur-account heeft aangemaakt kan u volgende persoonsgegevens ook zelf aanpassen via het ‘mijn Mon Cœur’-portaal op onze website: naam, voornaam, adres, telefoonnummer.

BEWAARTERMIJN?

Uw gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. De periode tijdens welke die gegevens worden bewaard kan verschillen naargelang het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en bewaard (vb. wettelijke verplichting om facturatiegegevens te bewaren, dan wel uitvoering van een online bestelling). Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

WAT MET COOKIES?

Bepaalde technologieën werken alleen als er een klein gegevensbestandje ("cookie") op uw apparaat wordt gedownload en opgeslagen. Wij maken standaard gebruik van meerdere permanente cookies voor het authenticeren van sessies en gebruikers, voor de beveiliging, voor het bijhouden van gebruikersvoorkeuren (zoals taal- en andere instellingen), voor het evalueren van de prestaties van onze diensten en marketingcampagnes en in het algemeen voor het leveren en verbeteren van onze diensten.

Als u cookies wilt verwijderen of blokkeren, raadpleegt u de Help- en supportfunctie van uw webbrowser voor informatie over het vinden van de bestanden of mappen waarin cookies zijn opgeslagen. Informatie over het verwijderen en beheren van cookies is ook te vinden op www.AboutCookies.org (deze website wordt niet beschikbaar gesteld door Mon Cœur en wij kunnen geen garanties geven over de correctheid, volledigheid of beschikbaarheid van de informatie op deze website). 
 
Als u cookies uitschakelt, kunt u bepaalde onderdelen of functies van onze diensten mogelijk niet meer gebruiken of wordt uw gebruikerservaring mogelijk op andere manieren beïnvloed.  

WIJZIGINGEN AAN PRIVACYBELEID?

U vindt de datum van de laatste wijziging van dit beleid onderaan dit document. Dit privacybeleid kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om dit beleid regelmatig te raadplegen.

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 20 mei 2022.