Autoparfum Zonnige Dag/Giornata di Sole Il Bucato di Adele

NIEUW
€ 10,00

Voor een zorgeloze reiziger die voortdurend op zoek is naar nieuwe bestemmingen om samen te verkennen. De perfecte geur voor wie op zoek is naar een frisse en delicate maar aanhoudende geur.

Giornata di Sole: een bloemige toon van roos, op een bedje van mos en cederhout.
Laat u strelen door de lichtzoete tonen: een vleugje lente in uw auto!

TOPNOTEN: perzik
HARTNOTEN: roos en heliotroop
BASISNOTEN: witte musk en cederhout

 

Neem het onmiskenbare van Il Bucato di Adele parfum mee als u reist!

Geef jezelf een unieke ervaring met onze autoluchtverfrissers: dankzij hun eenvoudige en compacte ontwerp passen ze zich aan elke smaak, en elk type auto aan.

Veel plezier met het ontdekken van jouw favoriet uit de verschillende beschikbare geuren en laat je begeleiden door hun intense en aanhoudende geur: geef je trip een extra dimensie!

Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende voorschriften. Bevat: 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one, Coumarin3,7-dimethyloctan-3-ol, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthyl)ethan-1-one, Citronellol, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde 3-(p-cumenyl)propionaldehyde, Reaction Mass of Cis-4-(isopropyl)cyclohexanemethanol and Trans-4(isopropyl)cyclohexanemethanol, 3-(p-cumenyl)-2-methylpropionaldehyde, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3 buten-2-one.

UFI: 04S2-M05T-0006-4GH0