Autoparfum Vanilla Il Bucato di Adele

NIEUW
€ 10,00

Voor een reiziger met een klassieke en elegante smaak, op zoek naar unieke en bijzondere bestemmingen. Een kostbare geur die de zintuigen bedwelmt, de geest ontspant en je omhult met zijn warme aromatische tonen.

Vanille: orchidee en meidoornbloem, met een hart van vanille en cederhout.
Laat u verleiden door de omhullende tonen, die een zoete en warme sfeer in uw auto kunnen creëren.

TOPNOTEN: citroen, sinaasappel, kokosnoot
HARTNOTEN: meidoorn, vanillebloemen, orchidee
BASISNOTEN: vanillestokjes, cederhout, musk

Neem het onmiskenbare van Il Bucato di Adele parfum mee als u reist!

Geef jezelf een unieke ervaring met onze autoluchtverfrissers: dankzij hun eenvoudige en compacte ontwerp passen ze zich aan elke smaak, en elk type auto aan.

Veel plezier met het ontdekken van jouw favoriet uit de verschillende beschikbare geuren en laat je begeleiden door hun intense en aanhoudende geur: geef je trip een extra dimensie!

Gevarenaanduidingen: Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Voorkom lozing in het milieu. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de geldende voorschriften. Bevat: 2,6-dimethyloct-7-en-2-ol, 3,7-dimethyloctan-3-ol, (R)-p-mentha-1,8-diene; d-limonene, citral, linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool, Piperonal, Pin-2(3)-ene, [3R-(3α,3Aβ,6α,7β,8Aα)]-OCTAHYDRO-6-METHOXY-3,6,8,8-TETRAMETHYL-1H-3A,7 METHANOAZULENE, (-)-pin-2(10)-ene, Orange, sweet, ext.

UFI: DJS2-40MS-H00P-F6EA